תשלום מאובטח
שלב 1 מתוך 4

בחרו את המינוי המתאים לכם

הארץ ו-TheMarker

99 ₪ / לשלושת החודשים הראשונים
590 ₪ עבור 12 החודשים הבאים
ניתן לבטל בכל עת.

תנאי רכישה

במסלול תשלום שנתי, העסקה היא מתמשכת. עם הרכישה נגבה תשלום של 99 ש"ח, שהנו מחיר מוזל עבור שלושת החודשים הראשונים.

עם תחילת החודש הרביעי ייגבה תשלום בסך 590 ש"ח (מחיר הטבה לשנה הראשונה), עבור 12 החודשים הבאים. החל מהשנה השנייה ואילך ייגבה בתחילת כל שנה תשלום בגובה מחיר המינוי המלא, 690 ש"ח (תעריף נוכחי). אם יחול שינוי בתעריף המנוי, תישלח על כך הודעה מראש בדואר האלקטרוני.

ניתן לבטל את המינוי בכל עת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו, ולקבל החזר כספי באופן יחסי לתקופת השימוש במינוי. המינוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר.

הארץ

99 ₪ / לשלושת החודשים הראשונים
460 ₪ עבור 12 החודשים הבאים
ניתן לבטל בכל עת.

תנאי רכישה

במסלול תשלום שנתי, העסקה היא מתמשכת. עם הרכישה נגבה תשלום של 99 ש"ח, שהנו מחיר מוזל עבור שלושת החודשים הראשונים.

עם תחילת החודש הרביעי ייגבה תשלום בסך 460 ש"ח (מחיר הטבה לשנה הראשונה), עבור 12 החודשים הבאים. החל מהשנה השנייה ואילך ייגבה בתחילת כל שנה תשלום בגובה מחיר המינוי המלא, 490 ש"ח (תעריף נוכחי). אם יחול שינוי בתעריף המנוי, תישלח על כך הודעה מראש בדואר האלקטרוני.

ניתן לבטל את המינוי בכל עת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו, ולקבל החזר כספי באופן יחסי לתקופת השימוש במינוי. המינוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר.